תחזית של משרד האנרגיה והתשתיות מציגה: בשנת 2030 צפויה התחבורה החשמלית בישראל לצרוך כ-6% מהביקוש לחשמל במשק וכ-15% מהביקוש בשנת 2050

כ-1.3 מיליון כלי רכב חשמליים צפויים לנסוע בכבישי בישראל בשנת 2030.

עמדת טעינה לרכב חשמלי