השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל החליטה לעצור את הירי בכלבים משוטטים שהתבצע על-ידי רשות הטבע והגנים

השרה גמליאל: "ירי על-ידי האמונים על הגנת חיות הבר ושמירה על ערכי טבע חוטא לתפקידם"

כלב משוטט
כלב משוטט