המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים מקדמים אזור מופחת פליטות בירושלים

המטרה: איסור על כניסת רכבי דיזל מזהמים וישנים, לטובת שיפור איכות האוויר לתושבי ירושלים

תחבורה בירושלים
גודש תחבורה בירושלים