מניתוח כלכלי של המשרד להגנת הסביבה עולה, כי תחבורה כבישית בישראל גורמת לנזק כספי בסך 7.2 מיליארד שקל בשנה כתוצאה מפליטת מזהמי אוויר וגזי חממה; עלות זו מצטרפת לנזק הכספי המשמעותי למשק המוערך בכ-31 מיליארד שקל כתוצאה מגודש בכבישים ומתאונות דרכים

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "התחבורה הכבישית בישראל היא המקור העיקרי לזיהום האוויר בריכוזי האוכלוסייה, ואנו מחויבים להמשיך ולפעול להפחתת מפגעי זיהום אוויר בכלל ומתחבורה בפרט. אנחנו רואים את ההשפעה השלילית של הנסועה בכבישים על משבר האקלים, במיוחד על ידי שימוש ברכבים פרטיים המונעים בדלקים פוסיליים. נמשיך לקדם מעבר לכלכלה דלת פחמן ולפעול להפנמה מלאה של עלות הפחמן, כפי שעושות מדינות מפותחות המחויבות ליעדי הסכם פריז"

עומס תחבורתי בחיפה
עומס תחבורתי בחיפה