הליך חידוש רישיונות מהנדסים ואדריכלים הופך דיגיטלי

  • נושא
  • נושא משני
    רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים
  • תאריך פרסום
    06.02.2023
  • תאריך עדכון
    15.02.2024

החל משנה זו טפסי אגרות חידוש הרישיון יישלחו בדואר אלקטרוני או מסרון.

הליך דיגיטלי