מדיניות שר הפנים המעודכנת בעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה בישראל

מדיניות זו תקפה עד לתאריך 31.12.24 או עד סיום המלחמה באוקראינה ואפשרות לחזור אליה, המוקדם מביניהם.

מדיניות שר הפנים המעודכנת בעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה בישראל