בעלי עסקים קטנים ובינונים - יש לכם/ן שאלות בעקבות הנחיות הממשלה החדשות?

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה מרכזת עבורכם/ן את ההנחיות במסמך אחד

corona