הקמת איגוד חברות לטכנולוגיות שפת אנוש (NLP) בעברית ובערבית

  • תאריך פרסום
    22.09.2020

תקציב התכנית לשלוש השנים הראשונות: כ-7.5 מיליון ₪

NLP