פסטיבלי אוגוסט 2018

משרד התרבות והספורט תומך בקיום פסטיבלי תרבות בכל רחבי הארץ במהלך כל השנה, לפניכם ריכוז הפעילויות במהלך חודש אוגוסט

תמונה מתוך מופע מוזיקה