סקר היתכנות שבוצע במימון המשרד להגנת הסביבה: אוניות בנמלי אשדוד וחיפה מייצרות זיהום אוויר כבד של תחמוצות חנקן וגופרית

המשרד להגנת הסביבה מגבש תוכנית פעולה להפחתת זיהום האוויר מאוניות; תוכנית הפעולה שתאומץ, תחייב פעולות משותפות עם רשות הספנים והנמלים במשרד התחבורה, משרד המשפטים, משרד האוצר וגורמים נוספים

נמל אשדוד
נמל אשדוד