משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף מפעל הפיס מעניקים 800 מלגות לסטודנטים מתנדבים בתחום החקלאות

  • תאריך פרסום
    14.11.2023

‏משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף מפעל הפיס מעניקים 800 מלגות לסטודנטים בתחום החקלאות