נציבות האיחוד האירופי אישרה את ההכרה במדינת ישראל כמדינה בעלת מעמד תאימות (Adequacy) בתחום הגנת הפרטיות

ההחלטה ניתנה לאחר תהליך בחינה מקצועי שנמשך מספר שנים, ומטעם ישראל נעשה בהובלת הרשות להגנת הפרטיות והמחלקה החוקתית בייעוץ וחקיקה

סמל של האיחוד האירופי