תקנות התו הירוק נכנסו לתוקף

  • נושא
  • נושא משני
    משרד הבריאות עדכונים קורונה
  • תאריך פרסום
    29.07.2021
  • תאריך עדכון
    15.05.2023

פירוט המקומות בהם נדרש להציג תו ירוק בכניסה

הנחיות