נתוני היארעות ותמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת בישראל בין השנים 2020-1996

דוח משרד הבריאות על נתוני היארעות ותמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת בישראל בין השנים 2020-1996