בעולם: מקרים מועטים בלבד של אלרגיה משמעותית לחיסון

  • נושא
  • נושא משני
    משרד הבריאות עדכונים קורונה
  • תאריך פרסום
    21.01.2021
  • תאריך עדכון
    30.05.2023

מסמך של האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית