משרד הבריאות מודיע על הצורך בהרתחת מים בעיר חיפה

בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שהתקבלו במסגרת דיגום שגרתי של מי השתייה, מודיע משרד הבריאות על חובת הרתחת המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים בעיר חיפה. ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה.