מידע משפטי 

חקיקה

  • תאריך פרסום
    10.03.2022
  • תאריך עדכון
    31.08.2023

משק המים והביוב בישראל מאוסדר באמצעות מספר חוקים מרכזיים המפורטים להלן.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.