מידע משפטי 

חוק זכויות החולה, תשנ"ו 1996

חוק זכויות החולה, תשנ"ו 1996

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות