אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מידע משפטי 

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017

    • תאריך פרסום: 
      26.07.2017
    • תאריך עברי: 
      ג' באב התשע"ז

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

Top