אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מידע משפטי 

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

  • תאריך פרסום: 
   20.03.1958
  • תאריך עדכון: 
   10.12.2018
  • תאריך עברי: 
   כ"ח באדר תשי"ח

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

Top