מידע משפטי 

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 והתקנות מכוחו

בדף זה ניתן לצפות בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ולהוריד מסמכים בנושא תקנות של החוק.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 29.08.2017
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 29.08.2017
Top