מידע משפטי 

תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה) התשע"ח-2018

תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשע"ח-2018 (כפי שאושרו מתאריך 11 ביוני 2018). נועד להבהיר את סעיף 2 לחוק הספורט בכל הנוגע להדרכה ואימון.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.