מידע משפטי 

תקנות - רכינוע (סגווי / הוברבורד)

הוראות התקנות, שעיקריהן יפורטו להלן, קובעות הסדרים שונים החלים על רכינועים, בין היתר בנושאים הבאים: מידות הרכינוע, גיל הנהיגה המינימאלי, מקומות הנהיגה, מהירות הנהיגה וכיו"ב.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.10.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.10.2020
Top