מידע משפטי 

תקנות - נהיגה תחת השפעת אלכוהול

הוראות הפקודה והתקנות, שעיקריהן יפורטו להלן, קובעות, בין היתר, את ההוראות בדבר האיסור לנהוג תחת השפעת אלכוהול או סם מסוכן וכן את ההסדרים בדבר אופן בדיקת שכרות.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.