מידע משפטי 

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (תיקון), התשע"ח-2018 (ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.03.2018)

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (תיקון), התשע"ח-2018 (ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.03.2018)

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 16.07.2018
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 16.07.2018
Top