מידע משפטי 

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (תיקון), התשע"ח-2018 (ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.03.2018)

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (תיקון), התשע"ח-2018 (ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.03.2018)

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 16.07.2018
Top