מידע משפטי 

תקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח-2018 (ק"ת תשע"ח מס' 8013 מיום 04.06.2018)

תקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח-2018 (ק"ת תשע"ח מס' 8013 מיום 04.06.2018)

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 16.01.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 16.01.2019
Top