מידע משפטי 

חוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ו-1996

חוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ו-1996

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 12.08.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 12.08.2019
Top