מידע משפטי 

נהלי רישום והסדר מקרקעין

הדף מכיל את עיקר ההנחיות המקצועיות והנהלים לפיהם פועלות לשכות הרשות

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות