מידע משפטי 

חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959

חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.