מידע משפטי 

חוק החשמל, תשי"ד-1954

מצורף חוק החשמל, תשי"ד-1954

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.