מידע משפטי 

הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי (19.11.19)

הנחיות אלו של מנהל מינהל החשמל מפרטות את הכללים להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי

סוג מידע משפטי 
טיוטות חקיקת משנה