מידע משפטי 

תקנות שעת חירום

התקנות קובעות כללים לעניין פעילות המגזר העסקי והגבלת מספר העובדים במקום עבודה: הגבלת פעילות המגזר העסקי, הגבלת מספר העובדים במקום העבודה והנחיות למגזר הציבורי.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 05.04.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 05.04.2020
Top