מידע משפטי 

חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982

הנוסח המחייב הוא נוסח החקיקה כפי שמפורסם ברשומות.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 19.03.2019
Top