מידע משפטי 

חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982

הנוסח המחייב הוא נוסח החקיקה כפי שמפורסם ברשומות.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 19.03.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 19.03.2019
Top