מידע משפטי 

חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 מסדיר את הטיפול בגורמי זיהום האוויר השונים במסגרת חוקית אחת. המשרד להגנת הסביבה הוא הגורם המוביל מבחינת האחריות והסמכויות במניעת מפגעי זיהום אוויר.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.