מידע משפטי 

חוק שירותי תעופה ותקנותיו

החוק עוסק בהטבות שנוסעים זכאים להן עקב סירוב לקבל נוסע לטיסה, ביטול טיסה, שינוי במועד ההמראה או שינוי בתנאי כרטיס הטיסה.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.