המלצות לנהלי פינוי במצבי חירום

  • תאריך פרסום
    25.07.2022
  • תאריך עדכון
    17.10.2023
תרשים זרימה לדוגמא עם חיצים שמפנים לאיקס, וי, סימן שאלה, מלבנים ועיגול