האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות: הסבר

  • תאריך פרסום
    01.02.2021
אנשים שונים בתוך הגלובוס