רשם העמותות שאלות נפוצות - חלק ד'

בדף זה תמצאו שאלות ותשובות בנושא הגשת בקשות לניהול תקין לעמותה או לחברה לתועלת הציבור (להלן חל"צ), דרך המערכת המקוונת.

הגשת בקשות לאישור ניהול תקין במערכת המקוונת

Top