שאלות ותשובות בעבודת הנוטריון - חלק א'

המידע המוצג אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי.

אימות חתימה

אישור בשפה שאינה מובנת לנוטריון או ללקוח

אישור העתק

אישור נוטריוני ב\ל מדינה זרה

ביטול מסמך נוטריוני

הוכחת זהות

חותם וחותמת הנוטריון

נוטריון שכיר

כשרות משפטית של המצווה