שאלות ותשובות בנושא מחיר למשתכן

כל התשובות במגוון נושאים: מידע כללי, זכאות וסדרות, הרשמה להגרלה וזכייה, מימון ותשלומים ועוד.

זכאות וסדרות

הרשמה להגרלה וזכייה

מימון ותשלומים

מול הקבלן, לאחר זכייה

סדרת ההגרלות הגדולות

Top