שאלות ותשובות לנוכח משבר הקורונה

משרד הבינוי והשיכון משקיע את מירב המאמצים כדי לאפשר המשך פעילות גם בימים אלה.

סיוע במשכנתאות

סיוע בשכר דירה

מחיר למשתכן ורכישת דירה

דיור ציבורי

הלוואות לדיור ליוצאי אתיופיה

יזמים, קבלנים וספקים

Top