9 שאלות ותשובות בנושא:

תכנית מטאור - שאלות ותשובות על התכנית

התכנית מציעה אפשרות להצעות הטובות ביותר לבצע פיילוט (POC) של המוצר שלהם במשרד ממשלתי, ולהראות לממשלה מה היכולות של המוצר. כל מי שנבחר לבצע פיילוט יקבל עבורו מענק חד פעמי בסך 100,000 ₪ (לא כולל מע"מ). במסגרת התכנית, בוצע מאמץ להנגיש את העבודה עם הממשלה ולצמצם את החסמים שמונעים מחברות עם רעיונות חדשניים להשתתף במכרזי הממשלה.

על התכנית

Top