היערכות בשעת חירום - קורונה

להלן מקבץ שאלות ותשובות שיסייעו לעוסקים במלאכה. תכני הקובץ הופקו מהודעות לציבור וכן משאלות ותשובות שנענו על ידינו במהלך התקופה באופן ישיר כמענה לפניות שונות

אתר הפעולות המקוונות

Top