שאלות נפוצות ותשובות - שירותי תקשורת בשעת חירום

במטרה לשמור על רציפות תפקודית של משק התקשורת, הותרה עבודתן של חברות התקשורת (ראו פירוט בתקנות בהמשך)

Top