אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בית משפט השלום - מחוז ירושלים - ירושלים

 • תחומי שירות:

  בתי משפט השלום
 • כתובת:

  רחוב חשין 6, ירושלים
 • שעות קבלת קהל:

 • פרטי התקשרות

 • נגישות:

  הלשכה נגישה
 • תיאור נגישות:
בית משפט השלום - מחוז ירושלים - ירושלים
רחוב חשין 6, ירושלים

פרטי התקשרות

Top