התראות

הארכת מבצע הסדרת חובות אגרת רישוי רכב

תאריך פרסום:  31.10.2019
הארכת מבצע הסדרת חובות אגרת רישוי רכב עד ל-31.12.2019.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top