התראות

תנאים להנפקת דרכון או תעודת מעבר זמני

תאריך פרסום 03.02.2021
דרכון זמני יינתן במקרים חריגים בלבד
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top