התראות

תנאים להנפקת דרכון או תעודת מעבר זמני

תאריך פרסום:  01.01.2020
דרכון זמני יינתן במקרים חריגים בלבד
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top