התראות

מקרים בהם ניתן להגיש בקשה למסמך נסיעה זמני

תאריך פרסום:  29.05.2017
מסמך נסיעה זמני יינתן במקרים חריגים בלבד.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top