התראות

התקנת מונים חכמים במוניות מ- 2.5.2021

תאריך פרסום 12.04.2021
לידיעת הציבור, החל מ- 02.05.2021 בכל מבחן שנתי (טסט) למונית תבדק התקנתו של "מונה חכם" ויידרש אישור כיול. החל מ- 01.07.2021 תכנס לתוקף חובת הימצאותו של "מונה חכם" בכל מונית.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top