התראות

לא תתקיים קבלת קהל במדורי הגנה מאש

תאריך פרסום:  25.03.2020
בשל הנחיות משרד הבריאות לא תתקיים קבלת קהל במדורי הגנה מאש
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top