התראות

עדכון שעות קבלת הקהל ופעילות בתי הדין הרבניים בתקופת משבר הקורונה

תאריך פרסום:  31.03.2020
עדכון שעות קבלת הקהל ופעילות בתי הדין הרבניים בתקופת משבר הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top